Εταιρίες Φιλικού Διακανονισμού

ΕΤΑΙΡΙΑ
1 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2 EVIMA Α.Α.Ε.
3 NATIONAL UNION - FIRE INSURANCE CO of PITTSBURGH
4 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
5 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
7 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
8 ING Ε.Α.Ε.Γ.Α.
9 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
10 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
11 GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.
12 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
13 NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
14 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α
15 DEMCO INSURANCE LTD
16 Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
17 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. - ΜΙΝΕΤΤΑ
19 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
20 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
21 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
22 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.
23 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
24 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
25 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
26 EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ (ACTIVA)
27 VICTORIA A.A.E.Z.
28 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.  (από 1/7/2010)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

 phone-autokinito210.27.19.601