Ασφάλεια Ταξί

ΙΠΠΟΙ   ΑΘΗΝΑ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ*
Έως 15    983€ 788€ 641€
16  -  20
1.016€ 814€ 663€
21 και άνω
1.049€
840€
684€
Αφορά συμβόλαια εξάμηνης διάρκειας
*Αφορά την οικονομικότερη ζώνη
Για περισσότερη βοήθεια ή περαιτέρω πληροφόρηση συμπληρώστε την ειδική φόρμα
 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

 phone-autokinito210.27.19.601