Ασφάλεια Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης

ΙΠΠΟΙ   ΑΘΗΝΑ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ*
6 - 15 359€ 320€ 312€
16 - 20 393€ 352€ 344€
21 -30 430€ 383€ 376€
31 -40  468€ 415€ 407€
Αφορά συμβόλαια εξάμηνης διάρκειας

*Αφορά την οικονομικότερη ζώνη

Για περισσότερη βοήθεια ή περαιτέρω πληροφόρηση συμπληρώστε την ειδική φόρμα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

 phone-autokinito210.27.19.601