Ασφάλεια Επιβατικών Ι.Χ.

ΙΠΠΟΙ   ΑΘΗΝΑ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΥΠ. ΕΛΛΑΔΑ*
Έως 6   74€   74€   64€
7  -   8   81€   81€   69€
9   - 10   97€   97€   82€
11  - 12 106€ 106€   86€
13  - 14 114€ 114€   98€

Αφορά συμβόλαια εξάμηνης διάρκειας

*Αφορά την οικονομικότερη ζώνη

Για περισσότερη βοήθεια ή περαιτέρω πληροφόρηση συμπληρώστε την ειδική φόρμα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο

 phone-autokinito210.27.19.601